Groene zorg in prikkelarme omgeving

Ontwikkeling van vaardigheden door middel van persoonlijke begeleiding, waarbij ieder op zijn eigen manier met zijn talenten en kwaliteiten aan het werk kan. Op dagbesteding Noorddijk creëren we dit door middel van regelmaat, structuur en de rust op de boerderij.


MEER INFORMATIE

Grote
variatie aan activiteiten.

Ieder persoon heeft zijn eigen talent, op dagbesteding Noorddijk zijn we er dan ook van overtuigt dat vele talenten benut kunnen worden bij ons op de boerderij. Door de verschillende werkzaamheden en de ruimte op de boerderij zijn de mogelijkheden voor dagbesteding divers. Zorg op maat is hierbij mogelijk.


MEER INFORMATIE
TUINBEWERKING
DIEREN VERZORGEN
HOUTBEWERKING
KOKEN/BAKKEN
ATELIER

Nieuwsgierig?

Plan een afspraak in voor een bezoek

Dagbesteding Noorddijk

is aangesloten bij
BEZINN - Boer en zorg in Noord Nederland
Elker - Jeugdhulp & Onderwijs

Persoonlijk contact, aandacht en ruimte voor iedereen

MEER INFORMATIE

Door ervaringen uit het verleden, sociale/ lichamelijke beperkingen of andere oorzaken, is het voor onze deelnemers moeilijk om volledig mee te kunnen draaien in de maatschappij. Dagbesteding Noorddijk wil deze mensen kansen bieden om hun talenten tot bloei te laten komen. Door kleine groepen en persoonlijk contact met onze deelnemers, proberen wij iedereen de aandacht en warmte geven die elk mens verdient. De prikkelarme omgeving van Noorddijk en de ruimte op de boerderij bieden de rust die onze deelnemers nodig hebben.

Biologisch & Ambachtelijk

Onze producten zijn biologisch en worden op ambachtelijke wijze gezaaid, gepoot en geoogst.

AFSPRAAK MAKEN